Contracts

Vector Finance

 • MasterChef: 0x423D0FE33031aA4456a17b150804aA57fc157d97

Tokens

 • VTX: 0x5817d4f0b62a59b17f75207da1848c2ce75e7af4

 • xPTP: 0x060556209E507d30f2167a101bFC6D256Ed2f3e1

 • zJOE: 0x769bfeb9fAacD6Eb2746979a8dD0b7e9920aC2A4

Platypus Finance Contracts

Note: all contracts are owned by the Multi-Sig address that includes Platypus Finance and Vector Finance team members.

 • MainStaking: 0x8B3d9F0017FA369cD8C164D0Cc078bf4cA588aE5

 • Smart Converter: 0xb3f5A30e6D57573eC060487a0Cb90421D196D1cB

 • Proxy Admin: 0x90212d5fbc7Cff1CF476221B706681ADfe3f1a0B

Trader Joe Contracts

 • JOE Rush: 0xD8C17F800bC78A74344DD5CB13f200054Ec7Cab7

 • MainStaking: 0x0E25c07748f727D6CCcD7D2711fD7bD13d13422d

 • Smart Converter: 0x6b3DcE7C2189Fc3d3586aE884C09B817C0BC5275

Rewarders

VTX:

 • Rewarders:

  • 0xfB8695245BD05993c0bEce1b7056B75D88777c11

  • 0x601B89a43EBBE26FA48d91F43eD63D08831d17CD

 • Helper: 0x49964537f89A6fe56dD85480704C9Bf9c19b9Cc0

xPTP:

 • Rewarder: 0xFF2ea93A0131A037DDe900b3F361B1F24a870Ff4

 • Helper: 0x1745b8453d5648158E60bcFAC217a9b912d18cD0" contract: SimplePoolHelper

zJOE:

 • Helper: 0x54893a5dAeE46095453866984Dcc9ff566848b5A

 • Rewarder: 0x73f6b0Fb5721356d79CCf9414De8cAAC074e0110

Vector Treasury

 • Community Vesting: 0xd237b69aaac818e8a43b740baff12a4656feea2a

 • Treasury: 0x14f959026cb611a5c90be49fe1aa5ad3750ed2ec

Last updated